มันสำคัญมากที่จะต้องให้สุนัขเดินเล่นทุกวันเพื่อไม่ให้สุนัขมีสุขภาพที่ดี แต่เจ้าของสามารถติดตามการออกกำลังกายได้และความสัมพันธ์ระหว่างกันจะดีขึ้นมาก! ตามขนาดร่างกาย: สุนัขใหญ่: เดิน 2 ถึง 3 ครั้งต่อวันต่อ 1 ชั่วโมง สุนัขขนาดกลาง: เดินเล่นวันละ 2 ครั้งเป็นเวลา 20-30 นาทีต่อครั้ง สุนัขตัวเล็ก: เดิน […]