สำหรับ Lamborghini ประสบความสำเร็จในการขายอย่างมากในปี 2562 โดยมียอดขาย 8205 หน่วยทั่วโลก เมื่อเทียบกับปีที่แล้วยอดขายเพิ่มขึ้น 43% ขอบคุณส่วนใหญ่สำหรับ SUV ใหม่ ไม่แปลกใจเลยที่ทุกคนต้องการ SUV ในวันนี้ อย่างไรก็ตามหลายคนคิดว่า Lamborghini Urus เป็น […]